Welkom

Joachim van den Heuvel Restauraties richt zich op het restaureren en conserveren van beelden en schilderijen. Ook kunt u terecht voor het maken van reproducties en het polychromeren van beelden.

Sinds 2001 ben ik werkzaam in de kunst- en cultuursector als restaurator. Vanaf 2004 werk ik als zelfstandig restaurator voor kerkelijke instellingen, particulieren, musea en antiquairs vanuit mijn atelier te Esch.

Op basis van de wensen van de opdrachtgever en de staat van het object, wordt een behandelvoorstel gemaakt. De diverse mogelijkheden worden vooraf uitgebreid besproken. Het streven is om tijdens de restauratie het aantal behandelingen zo beperkt mogelijk te houden om daarmee de originaliteit van het object minimaal aan te tasten. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van materialen die reversibel zijn, zodat een restauratie omkeerbaar is. Als lid van Restauratoren Nederland werk ik volgens de ethische richtlijnen van de vereniging.

In het portfolio krijgt u een indruk van eerder uitgevoerde werkzaamheden. Bij vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen.